البته که رژیم غذایی می‌تواند در انجام حرکات در این ورزش به شما کمک کند. گوشت و سبزیجات، آجیل و دانه‌ها، میوه و نشاسته و حذف کردن شکر در رژیم غذایی در اکثر برنامه غذایی کراس فیترها مشاهده می‌شود. این رژیم هم به انجام فعالیت بدنی شما کمک می‌کند و هم به سالم خوردن تغذیه.